Akcja Rekrutacja

Spotkanie rekrutacyjne oraz wybór nowego zarządu Klubu. Kandydaci dowiedzieli się, czym się Klub zajmował, jakie są obecne projekty oraz plany na dalszą działalność. Nowi członkowie zapoznali się również z prawami i obowiązkami, które wiążą się z przynależnością do SKI. Sami opowiedzieli o tym, co robią na co dzień, czym się interesują, skąd wiedzą o spotkaniu i co chcieliby zrobić w SKI. W drodze głosowania odbyły się również wybory nowego zarządu Klubu (prezesem została Izabela Smelczyńska).