VIII Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW

Podczas kongresu Łukasz Bukowiecki i Marta Czemarmazowicz wygłosili koreferat “Historia pewnej książki. Islandia wśród zainteresowań studentów Uniwersytetu Warszawskiego”.

Bardzo dziękujemy Organizatorom z Rady Konsultacyjnej i innym uczestnikom Kongresu za tak wiele naukowych i pozanaukowych wrażeń.

Miasteczko Akademickie UW

Studencki Klub Islandzki wziął udział w Miasteczku Akademickim UW, przygotowanym przez Zarząd Samorządu Studentów UW na Dużym Dziedzińcu UW. Na multimedialnym stoisku SKI prezes Łukasz Bukowiecki i Izabela Smelczyńska dbali o promocję Klubu oraz zapoznawali zainteresowanych z jego działalnością.