O nas

logo

Idea stworzenia organizacji studenckiej, która prezentowałaby w Polsce bogactwo kultury islandzkiej, narodziła się w czerwcu 2005 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Z rozmaitych względów została ona wcielona w życie dopiero po wakacjach. Po wielu godzinach nocnych rozmów, narad, dzielenia się swoimi wyobrażeniami co do jej kształtu, wreszcie po dopełnieniu szeregu formalności dnia 11 października 2005 otrzymaliśmy decyzję Prorektora UW ds. studenckich – prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka – o zarejestrowaniu Studenckiego Klubu Islandzkiego UW.

Naszym opiekunem zgodził się zostać dr Roman Chymkowski z Zakładu Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej, a siedzibą Klubu został Wydział Polonistyki. W tamtejszej kawiarence odbywały się kiedyś nasze spotkania. Tak, wiemy… Cóż wspólnego ma ze sobą polonistyka i Islandia? Ludzi. Zarówno pomysłodawca całego przedsięwzięcia, jak i zdecydowana większość członków Klubu byli studentami tej właśnie jednostki dydaktycznej (przede wszystkim poloniści i kulturoznawcy), choć szybko w naszych szeregach znaleźli się w naszych szeregach również studenci innych kierunków, a nawet uczelni. Słowem, Islandia ponad wydziałami! 😉 Ważne jest też to, że każdy, kto nie jest studentem UW, również może należeć do SKI – w charakterze osoby stowarzyszonej.

Głównym założeniem Klubu od początku jego istnienia było udostępnianie wszystkim zainteresowanym wybranych tekstów kultury islandzkiej. Stąd wynikały nasze aspiracje animacyjne. Po roku działalności zdaliśmy sobie jednak sprawę, że animacja kultury islandzkiej to nie wszystko.

Postanowiliśmy zadbać też o naszą – i Waszą – wiedzę o Islandii. Już nie tylko koncerty, przeglądy filmowe czy teatralne, spotkania z artystami, wystawy, wieczory literackie, imprezy muzyczne czy prezentacje slajdów będą naszymi głównymi przedsięwzięciami. W roku akademickim 2006/2007 zorganizowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim lektorat języka islandzkiego, przygotowaliśmy cykl odczytów poświęconych różnym dziedzinom nauki a dotyczących Wyspy, rok później wydaliśmy też książkę z artykułami o historii, geografii i kulturze Islandii autorstwa wybitnych specjalistów i autorytetów naukowych. Ponadto pragniemy stworzyć na naszej stronie internetowej bazę własnych tekstów traktujących o najróżniejszych sprawach związanych z Islandią – od polityki i gospodarki, przez muzykę, film, literaturę, fotografię, malarstwo, po społeczeństwo, religię, mitologię, a nawet sport.

Oczywiście założenia animacji pozostają dla nas ważne. Tak jak dotychczas, co najmniej raz w miesiącu możecie się spodziewać dużej imprezy kulturalnej związanej z Islandią. Tym niemniej naszą działalność animacyjną rozszerzamy także o promocję i prezentację polskiej kultury na Islandii. Na przełomie września i października 2006 r. wzięliśmy bardzo aktywny udział w I Festiwalu Kultury Polskiej w Reykjaviku.

O wszystkich naszych dotychczasowych działaniach czytaj w archiwum.

Bez tytułu

Opiekunowie SKI
Studencki Klub Islandzki jest wpisany do rejestru uczelnianych organizacji studenckich Uniwersytetu Warszawskiego (nr w rejestrze: 421), prowadzonego przez Rektora UW. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nad organizacją studencką opiekę sprawuje nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce organizacyjnej, przy której działa organizacja. Prawo wyboru opiekuna naukowego pozostaje w gestii założycieli organizacji, przy czym zgoda nauczyciela na sprawowanie opieki jest jedną z obowiązkowych części wniosku o zarejestrowanie organizacji.

dr Roman Chymkowski – oficjalny opiekun naukowy Studenckiego Klubu Islandzkiego, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się antropologią i socjologią literatury, historią książki i praktyk lekturowych, literaturą podróżniczą. Współredaktor pierwszej polskiej interdyscyplinarnej monografii naukowej poświęconej Islandii Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze i autor zamieszczonego w niej artykułu Polskie podróże na Islandię – od Edmunda Chojeckiego do Ferdynanda Goetla.
dr Włodzimierz Pessel – nieformalny ekspert Klubu ds. skandynawskich, asystent w Instytucie Kultury Polskiej UW, zajmuje się antropologią codzienności i nieczystości, socjologią kultury, skandynawistyką. Prowadzi w IKP zajęcia z historii kultury skandynawskiej. Latem 2006 roku spędził tydzień na Islandii jako opiekun grupy studentów uczestniczących w Festiwalu Kultury Polskiej w Reykjaviku. Współredaktor interdyscyplinarnej monografii Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze i autor zamieszczonego w niej artykułu Czy Islandia jest skandynawska? Próba nakreślenia “wzoru kultury” islandzkiej.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s