Walne zebranie+nowa współpraca

8 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie Członków i Osób Stowarzyszonych Koła, na którym przeprowadzono wybory. Emiliana Konopka i Anna Patrycja Czepiel pozostały na swoich stanowiskach zgodnie z decyzją większość obecnych Członków, Agnieszka Dziki została mianowana skarbnikiem na tegoroczną kadencję. Zorganizowane zostało również spotkanie organizacyjne, na którym rozpoczęliśmy współpracę z portalem internetowym Piłkarska Islandia prowadzonym przez Polaków mieszkających na Islandii i fascynujących się tamtejszą piłką nożną.

piłkarska islandia1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s