Walne zebranie+nowa współpraca

8 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie Członków i Osób Stowarzyszonych Koła, na którym przeprowadzono wybory. Emiliana Konopka i Anna Patrycja Czepiel pozostały na swoich stanowiskach zgodnie z decyzją większość obecnych Członków, Agnieszka Dziki została mianowana skarbnikiem na tegoroczną kadencję. Zorganizowane zostało również spotkanie organizacyjne, na którym rozpoczęliśmy współpracę z portalem internetowym Piłkarska Islandia prowadzonym przez Polaków mieszkających na Islandii i fascynujących się tamtejszą piłką nożną.

piłkarska islandia1