VIII Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW

Podczas kongresu Łukasz Bukowiecki i Marta Czemarmazowicz wygłosili koreferat “Historia pewnej książki. Islandia wśród zainteresowań studentów Uniwersytetu Warszawskiego”.

Bardzo dziękujemy Organizatorom z Rady Konsultacyjnej i innym uczestnikom Kongresu za tak wiele naukowych i pozanaukowych wrażeń.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s