Akcja Rekrutacja

Spotkanie rekrutacyjne oraz wybór nowego zarządu Klubu. Kandydaci dowiedzieli się, czym się Klub zajmował, jakie są obecne projekty oraz plany na dalszą działalność. Nowi członkowie zapoznali się również z prawami i obowiązkami, które wiążą się z przynależnością do SKI. Sami opowiedzieli o tym, co robią na co dzień, czym się interesują, skąd wiedzą o spotkaniu i co chcieliby zrobić w SKI. W drodze głosowania odbyły się również wybory nowego zarządu Klubu (prezesem została Izabela Smelczyńska).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s