Spotkanie programowe

Nie napisalibyśmy o nim, jak nie napisaliśmy o żadnym z sześciu tegorocznych spotkań programowych, typowo organizacyjnych, dotyczących planów na najbliższą przyszłość, takich jak akcje animacyjne i spotkania naukowe, wyjazdy lub angaże w większe przedsięwzięcia. Wydarzyło się jednak coś, co skłoniło nas do publikacji krótkiej notatki… Rozmawialiśmy generalnie o tym, co musimy zrobić w ciągu miesiąca oraz o tym, co chcielibyśmy zrobić w bliżej niedookreślonym czasie. Dyskusja szybko przeszła na temat wykorzystania krótkich form filmowych do promocji kultury islandzkiej, co zobrazowała w genialnie oddającym klimat spotkania komiksie nasza koleżanka, Agata Sutkowska.

komi.ski

Made by Agata Sutkowska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s