Islandzka wigilia

Po raz kolejny w przededniu świąt Bożego Narodzenia spotkaliśmy się w Kafce na Oboźnej, by razem śpiewać islandzkie kolędy i złożyć sobie życzenia, przełamując się kawałkiem brownies, które upiekła nasza koleżanka, Natalie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłym roku wielu z nas zostanie magistrami. Trzymamy kciuki za powstawanie prac i ich obronę oraz za to, by nasza organizacja przetrwała nawet wtedy, gdy część obecnych członkiń i członków przestanie być już studentami…

Walne zgromadzenie SKI

Walne Zgromadzenie Studenckiego Klubu Islandzkiego wybrało nowy zarząd Klubu i dokonało niezbędnych zmian w regulaminie (implementacja nowego prawa uniwersyteckiego, deregulacja zbyt krępujących a niewymaganych odgórnie zapisów, zmiana profilu działalności Klubu z animacyjno-naukowego na naukowo-animacyjny). Było to zarazem spotkanie inauguracyjne cyklu islensk.txt. Jest to cykl samokształceniowych spotkań naukowych z wybranymi tekstami kultury (naukowymi, artystycznymi, publicystycznymi) z Islandii lub o Islandii. Projekt ten będzie realizowany do końca roku akademickiego 2008/2009.