Wykłady o Islandii

Upalna niedziela. Samo południe. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął się zorganizowany przez Klub cykl wykładów o Islandii. Przybyli słuchacze mogli znaleźć odpowiedź na pytanie, czy kultura islandzka jest skandynawska (mgr Włodzimierz Pessel), dowiedzieć się o powiązaniach historycznych między Islandią, Danią i Norwegią oraz o tym, jak z kolonii Islandia przekształciła się w niepodległe państwo (dr hab. Grażyna Szelągowska), wreszcie poznać środowisko przyrodnicze wyspy (dr Maciej Filip Dąbski) i obejrzeć prezentację zdjęć z wyprawy na Islandię (Koło Naukowe Studentów Geografii).

Studencki Klub Islandzki serdecznie dziękuje prowadzącym za przyjęcie naszego zaproszenia oraz wszystkim zainteresowanym, którzy licznie wzięli udział w tym wydarzeniu.